Metody poprawy dróg

Jest dużo metod utwardzania powierzchni. Do nawierzchni utwardzanych przynależą między innymi kosztowny takie, jak bitumiczne czy asfaltowe. Są także mniej radykalne metody utwardzania powierzchni takie, jak podsypywanie żwirem lub układanie specjalnie do tego utworzonych płyt, jakie stabilizują powierzchnię, lecz nie powodują zupełnego zerwania kontaktu między utwardzaną nawierzchnią a otoczeniem. Continue reading